Griepfiscalisten.pngKOP-BNDS-NL2010.pngUTS.jpglogo addvo.pngludo aaarts logo.jpgricoh_Imagine-Change-logo_RGB-97pix (PNG).png

BWF Reglement 2018

BWF Reglement 2018

Art.1       De BWF kent drie startgroepen. Om 10.30 uur de deelnemers van 50 jaar en ouder, om 12.00 uur de trimmers onder de 50 jaar en om 13:30 uur de amateurs. De drie categorieën rijden respectievelijk een afstand van 50, 50 en 60 kilometer.

In A-wedstrijden rijden Amateur en sportklasse licentiehouders onder de vijftig jaar in een aparte categorie. Een eventueel lokaal kampioenschap start binnen de kaders en richtlijnen van de BWF50- categorie, waarvoor een aparte uitslag wordt opgemaakt.

In B-wedstrijden mogen in de startgroep onder 50 jaar alleen de BWF licentie- en dagkaarthouders starten. De 50+ startgroep staat wel open voor licentiehouders buiten de BWF.

 

Art.2       De BWF werkt in beginsel met de bovenstaande standaard starttijden en afstanden. Eventuele afwijkingen worden tijdens de opmaak van de jaarkalender overeengekomen met organisatoren. Bij twijfel is de kalender op de BWF website (www.brabantsewielerfederatie.nl) leidend.

 

Art.3       Een BWF licentie is één jaar geldig (van januari t/m december) en kan via een licentieaanvraagformulier worden aangevraagd. De BWF kent drie soorten licenties:

 1. oBWF 50+ vanaf 50 jaarprijs is €35, - (inclusief €5,- borg rugnummer)
 2. oBWF 50- vanaf 15 t/m 49 jaarprijs is €35, - (inclusief €5,- borg rugnummer)
 3. oAmateurs A+B en Masters**vanaf 18 jaar prijs is €55, - (inclusief €5,- borg rugnummer)

De BWF50+ en BWF50- licenties zijn enkel geldig voor deelname aan BWF wedstrijden. De BWF/WFN Amateur licentie kan ook worden gebruikt bij andere bij de WFN aangesloten bonden (o.a.TMZ, WVAN, NWB, SNITS en KNWU), mits overeenkomst met dezelfde categorie. **Naast Amateur A of B kan er een vermelding Master 40+, 50+ of 60+ bij. 

 

Art. 4      Categorie indeling:

 

Elite en beloften zijn in BWF wedstrijden niet toegestaan, behalve in de trainingswedstrijden.

 

 

A Wedstrijd

 

B Wedstrijd

 

BWF50+

BWF50-

Amateurs

 

BWF50+

BWF50-

BWF50+

> 50 jaar

Uitzondering

Niet toegestaan

> 50 jaar

Uitzondering

BWF50-

Niet toegestaan

< 50 jaar

Niet toegestaan

Niet toegestaan

< 50 jaar

BWF-WFN Amateur A/B

> 50 jaar

Niet toegestaan

alle leeftijden

> 50 jaar

alle leeftijden

KNWU Amateur A/B/sportklasse/master

> 50 jaar

Niet toegestaan

alle leeftijden

 

> 50 jaar

Niet toegestaan

KNWU Dames

Alle leeftijden

Uitzondering

Uitzondering

 

Alle leeftijden

Uitzondering

KNWU Nieuwelingen

15-16 jaar

Niet toegestaan

Niet toegestaan

 

15-16 jaar

Niet toegestaan

KNWU Junioren

Niet toegestaan

17-18 jaar

Niet toegestaan

 

Niet toegestaan

17-18 jaar

KNWU Ledenkaart

> 50 jaar
met dagkaart

< 50 jaar
met dagkaart

alle leeftijden
met dagkaart

 

> 50 jaar
met dagkaart

< 50 jaar
met dagkaart

TMZ-WFN Amateur A/B/sportklasse/master

> 50 jaar

Niet toegestaan

alle leeftijden

 

> 50 jaar

Niet toegestaan

TMZ Amateur en/of master

> 50 jaar

Niet toegestaan

alle leeftijden

 

> 50 jaar

Niet toegestaan

TMZ-WFN Sportklasse-D (Dispensatie)

> 50 jaar

Niet toegestaan

alle leeftijden

 

> 50 jaar

Niet toegestaan

TMZ D-categorie (zonder WFN vermelding)

> 50 jaar

< 50 jaar

alle leeftijden

 

> 50 jaar

< 50 jaar

TMZ S/P

> 50 jaar

< 50 jaar

Niet toegestaan

 

> 50 jaar

alle leeftijden

WFN-ICF Amateur A/B/sportklasse/master

> 50 jaar

Niet toegestaan

alle leeftijden

 

> 50 jaar

Niet toegestaan

ICF Amateur A/B/sportklasse/master

> 50 jaar

Niet toegestaan

alle leeftijden

 

> 50 jaar

Niet toegestaan

WAOD Liefhebber/veteraan

> 50 jaar

Niet toegestaan

alle leeftijden

 

> 50 jaar

Niet toegestaan

Vrije renners en niet licentiehouders

> 50 jaar
met dagkaart

< 50 jaar
met dagkaart

alle leeftijden
met dagkaart

 

> 50 jaar
met dagkaart

< 50 jaar
met dagkaart

       

Promotieregeling:

Een BWF50- licentiehouder of daglicentiehouder die drie overwinningen behaalt in één kalenderjaar, dan wel vijf maal een top-3 klassering behaalt, promoveert per de eerstvolgende wedstrijd verplicht naar de amateur categorie. Een gepromoveerde renner is verplicht het lopende en daaropvolgende seizoen in de amateurcategorie uit te komen. Trainingswedstrijden tellen mee in deze bepaling. Bij licentiepromotie betaalt men enkel meerkosten.

 

Art.5       Bij het aanvragen van een (dag-)licentie voor een bepaalde categorie, is de leeftijd van toepassing die in het kalenderjaar wordt bereikt. Een deelnemer mag een licentie aanvragen voor een hogere(jongere) categorie dan volgens zijn leeftijd is voorgeschreven. Voor het aanvragen van een licentie hoeft men geen lid te zijn van een vereniging.

 

Art.6       Renners zonder licentie zijn, op vertoon van een geldige legitimatie, verplicht een daglicentie te nemen van € 5,- . De daglicentie wordt uitgereikt door de BWF jury en deze ziet er op toe dat licentiehouders hier geen misbruik van maken.

 

Art.7       Het inschrijfgeld bij de wedstrijden bedraagt € 7,- per wedstrijd. Per categorie zijn er minimaal 10 eindprijzen

1e

€15.00

2e

€12.50

3e

€12.50

4e

€10.00

5e

€10.00

6e

€7.50

7e

€7.50

8e

€5.00

9e

€5.00

10e

€5.00

Bij meer dan 30 vertrekkers komen er één op drie prijzen van € 5,- bij, met een maximum van 15 prijzen. (Dus bij bijvoorbeeld 42 deelnemers = 14 prijzen.) Organisatoren zijn vrij om daarnaast met premies of extra prijzen te werken, waarbij er geen maximum aan het aantal, aard (dus ook in natura) en de omvang van de prijzen en premies gesteld wordt.

 

Art.8       BWF licentiehouders starten met een “vast” rugnummer, waarvoor bij de betaling van de licentie een borg van €5,- is betaald. Deelnemers zonder vast nummer (of rugnummer vergeten!), krijgen bij inschrijving een rugnummer waarvoor € 5,- borg betaald dient te worden, welke ze bij inlevering van het rugnummer retour krijgen.

Het is verboden om het rugnummer te verkleinen of om er iets af te halen of aan toe te voegen. Het rugnummer wordt met alle vier de hoeken zodanig op het wielertenue bevestigd, dat het vanuit de jurywagen goed zichtbaar is voor de jury en voor de finishfoto’s. Hiervoor is een deelnemer zelf verantwoordelijk. Het niet zichtbaar zijn van het gehele rugnummer kan er toe leiden dat een deelnemer niet in de uitslag wordt opgenomen.

 

Art.9       Deelnemers zijn verplicht om deel te nemen met:

 1. oEen degelijke racefiets met goede remmen, wielen en banden
 2. oEen goedgekeurde schaalhelm
 3. oWielerkleding
 4. oWielerschoenen, welke vastzitten in of aan de pedalen.
 5. oDuidelijk (vanuit de jurybus) zichtbaar gedragen rugnummer (ook de BWF kampioenen).

 

Art.10    Het is deelnemers verboden om deel te nemen met:

 1. oRugzakjes, fietstasjes, fietspompen en reservematerialen, klikspatborden en verlichting e.d
 2. oOpzetsturen, Triathlonsturen en tijdritsturen
 3. oWielen met minder dan 16 spaken
 4. oRood-wit-blauwe (nationale driekleur!) shirts, kampioenen uitgezonderd
 5. oMechanische aandrijving in de fiets of prestatiebevorderende middelen die voorkomen op de dopinglijst

 

Art.11    Een deelnemer mag op één dag enkel in één wedstrijd uitkomen.Deelnemers die te laat aan de start verschijnen, mogen aan een volgende categorie deelnemen. Deze regel geldt echter niet bij de BWF-kampioenschappen. 

 

Art.12    Tijdens de wedstrijd is het voor deelnemers van een andere categorie verboden zich op het parkoers te begeven om in te rijden.

 

Art.13    De BWF kent in alle categorieën één maal één ronde vergoeding ingeval van materiaalpech en/of als gevolg van een valpartij. Deze regel is van toepassing enkel vanaf een vaste plaats bij de jurybus en op ronden van minder dan 3000 meter. De regel eindigt een aantal ronden voor het einde van de wedstrijd op bekendmaking van de jury. 

 

Art.14    Het is deelnemers verboden om aan te sluiten bij een kopgroep of koploper die hen dubbelt. Gedubbelde deelnemers mogen enkel aansluiten bij het peloton en zich daarna op geen enkele wijze bemoeien met het wedstrijdverloop. Gedubbelde deelnemers mogen niet meesprinten voor eventuele premies of klassementen. Gedubbelde deelnemers zullen opdracht krijgen van de jury om enkele ronden voor de finish de wedstrijd te verlaten. 

 

Art.15    Een deelnemer is verplicht zich af te melden bij de jury als hij/zij de wedstrijd gaat verlaten. Ook in de laatste ronde. 

 

Art.16    De eerste drie deelnemers in de uitslag melden zich zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie minuten, voor de huldiging. Bij de BWF50+ categorie is er een bosje bloemen voor de beste dame, mits zij al niet bij de eerste 3 van de uitslag zit. Bij de BWF50+ zal er tevens een aparte huldiging plaats vinden van het podium 60+.

Prijzen en premies die niet zijn afgehaald binnen één uur na bekendmaking van de uitslag, vervallen aan de organisatie. Het afhalen van prijzen en premies geschiedt op vertoon van de licentie of in te leveren rugnummer.

 

Art.17    Bij de BWF-kampioenschappen gelden de volgende regels:

 1. oIedereen met een BWF50+, BWF50- of BWF/WFN amateur licentie, welke is aangevraagd en betaald voor 1 mei van het lopende seizoen, komt bij deelname in aanmerking voor het kampioenschap
 2. oDeelnemers met een licentie van andere bonden of daglicentiehouders mogen in de wedstrijd starten maar kunnen geen BWF kampioen worden.
 3. oDe BWF kampioenen zijn verplicht om de wedstrijden hierna in hun kampioenstrui te rijden tot het volgende kampioenschap in de BWF categorie waarin het kampioenschap is behaald.

 

Art.18    Bij overtreding van dit reglement, danwel bij roekeloos rijgedrag, verbaal- of non-verbaal onsportief gedrag en bedreiging door deelnemers (voor, tijdens en na de wedstrijd) naar collega deelnemers, jury, bestuur, medewerkers en/of publiek, volgen (al dan niet onmiddellijke) sancties door de jury en/of het bestuur van de BWF. De op te leggen sanctie is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het bestuur is bevoegd om sancties door te geven aan andere bonden binnen de WFN. Tegen een opgelegde sanctie kan binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het bestuur van de BWF.

 

Art.19    Protesteren tegen de uitslag van de wedstrijd is enkel mogelijk bij het hoofd van de jury (in jurybus), binnen 15 minuten na het bekendmaken hiervan.

 

Art.20    In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury wanneer het wedstrijdtechnische zaken betreft. In alle andere gevallen beslist het bestuur.    

 

Art. 21   Verzekering bij deelname aan BWF wielerwedstrijden.
Deelname aan wielerwedstrijden van de BWF geschiedt volledig op eigen risico. Persoonlijke lichamelijke en/of materiële schade blijft dus voor eigen rekening. Indien een deelnemer aansprakelijk is voor schade die hij/zij toebrengt aan een derde, dan zal daarvoor de eigen WA-verzekering moeten worden aangesproken. De BWF heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor haar eigen aansprakelijkheid voor schade, die door doen of nalaten van de BWF wordt veroorzaakt aan een derde. Deze aansprakelijkheidsverzekering omvat tevens de eventuele aansprakelijkheid van vrijwilligers die werkzaamheden voor de BWF verrichten (indien de schade niet reeds op de aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger zelf is gedekt).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
 •  

   BWF Amateur Kampioen 2017

   Kampioen Leys

              Thomas Leys

   
 •  

   BWF 50- Kampioen 2017

   KAMPIOEN

             Tom Nelen

   
 •  

  BWF 50+ Kampioen 2017

   Kampioen Mies

              Pieter Mies